การชำระเงิน :

ชื่อบัญชี นายธเนศภณ ณธนาพงศ์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 324-1-43407-2
ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 020355669480
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 364-250702-6